Körleşme

Sinan, kör bir şairdir. 3 yaşındayken görme duyumunu yitirmiş olsa da nüktedan, körlüğüyle
barışık bir insandır. Sinan’ın eşi Nilgün, Sinan’a görme dünyasını armağan etmek ister. 
Başarılı geçen ameliyatla birlikte Sinan belli belirsiz görmeye başlar ama bir müddet sonra 
tuhaf uyum karmaşaları baş gösterir. Nilgün, yaşanan kaosun körlükten kalma alışkanlıklarla 
ilgili olduğuna inanır ve görme dünyasına uyum sağlaması için Sinan’ın üstündeki baskısını 
arttırır. Bu gerilim, birbirlerinin kişiliklerini sorguladıkları trajik bir hesaplaşmaya doğru yol 
alır. 

Sinan is a visually-impaired poet. Although he has lost his vision at the age of 3, he is a 
humorous man at peace with his blindness. His wife Nilgün, wants to bestow Sinan the gift of 
the visual world. Following the successful operation, Sinan begins to see vaguely. But after a 
while, he experiences disruptions in adapting. Nilgün is convinced that the chaos originates 
from habits formed during Sinan’s days of blindness, and thus increases the pressure on him 
to adapt to the world of the seeing. The tension leads to a tragic face off where they 
question each other’s personalities.